Trusted computing – Convert to flash movie with open source tools

Trusted computing is een technologie die in de toekomst mogelijk een ernstige beperking op onze vrijheid in het gebruik van computers gaat betekenen. Een kleine groep wetenschappers en intellectuelen maakt zich daar terecht zorgen om. Zie bijvoorbeeld dit artikel van Richard Stallman, de grondlegger van de free software movement. Voor de grote massa is trusted computing een onbekend fenomeen. Benjamin Stephan en Lutz Vogel hebben een prachtige animatie gemaakt waarin trusted computing voor de leek wordt uitgelegd. Hun werk is beschikbaar gesteld onder een Creative Commons licentie als quicktime bestand. Maar ik wil het graag kunnen afspelen op een computer waar aleen flash op beschikbaar is. Gelukkig kan ik dat met behulp van twee open source tools (mplayer en ffmpeg) voor elkaar krijgen. Ik beschrijf hieronder hoe ik van het orginele quicktime filmpje een flv flash filmpje maak. Let wel, ik werk met linux en ook nog eens vanuit de command line. Dit recept is voor de puristen. Als je met Windows (moet) werken zou dat geen probleem mogen zijn (niet getest door mij). Installeer de tools (mplayer w32 release en ffmpeg w32 binary) en start een prompt op met: Windows startmenu -> ‘run’ en dan ‘cmd’ enter.
Dan nu het recept. Via de bittorrent link op de site van Lafkon heb ik het filmpje gedownload. Nu zet ik eerst het quicktime filmpje om in een mpeg4 avi filmpje (deze tussenstap bleek nodig te zijn):
mencoder TrustedComputing_LAFKON_HIGH.mov -oac lavc -ovc lavc -o trusted.avi
Vervolgens maak ik van de mpeg4 een flv movie (video.flv) die met flash af te spelen is.
ffmpeg -i trusted.avi -hq -acodec mp3 -ar 22050 -ab 32 -f flv -s 320×240 -aspect 4:3 -y trusted.flv
Het resultaat is hieronder te zien (klik om ‘Trusted Computing – an animated short by Lutz Vogel and Benjamin Stephan’ te zien).

Leave a Reply