23 (sharing your photos)

23 is een nieuwe website om je foto’s te delen op de manier die we nog kennen van Flickr. Ik heb zelf nooit een Flickr account gehad maar wil 23 wel eens proberen. Voor de mensen die het nog niet weten, in 2006 heb je voor Flickr een yahoo account nodig. Dat kan reden zijn om niet meer voor Flickr te kiezen.

display23[‘linkToAccount’] = 1;
display23[‘size’] = ‘thumb’;
display23[‘layout’] = ‘horizontal’;
display23[‘backgroundColor’] = ‘#FFFFFF’;
display23[‘borderColor’] = ‘#000000’;
display23[‘photoinfoTaken’] = 0;
display23[‘photoinfoTags’] = 1;
display23[‘photoinfoAlbums’] = 0;
display23[‘photoinfoWords’] = 0;
writePhotos();

Leave a Reply