De digitalisering van het juridisch onderwijs

Dit stukje is tevens gepubliceerd in het november 2006 nummer het tijdschrift “Mr.”.

artikel_tijdschrift_mr.png“Juristen leren toch alles alleen uit boeken?” Met deze oneliner werd een paar jaar geleden een projectvoorstel van mr. Tomas Oudejans (bestuurslid van de Stichting RechtenOnline) van tafel geveegd. Oudejans wilde een videodatabank opzetten met fragmenten die gebruikt kunnen worden bij het juridisch onderwijs. Inmiddels is er veel veranderd. Op de studiemiddag van RechtenOnline die vrijdag 13 oktober in het University College Maastricht werd gehouden kwamen docenten, onderzoekers en stafmedewerkers van Nederlandse en Belgische juridische faculteiten bijeen om ervaringen uit te wisselen op het gebied van ICT en juridisch onderwijs. De beeldbank blijkt inmiddels op verschillende instellingen al gemeengoed. RechtenOnline probeert deze te integreren zodat straks een grote collectie ontstaat. Het hoger onderwijs kan dan profiteren van materiaal dat varieert van een animatiefilmpje over bijvoorbeeld het Hoornse-taartarrest tot interviews met rechtsgeleerden en fragmenten uit actualiteitenrubrieken. Dr. Eric Kluijfhout (Open Universiteit) vertelde tijdens de studiemiddag over de toekomst van de elektronische leeromgeving (ELO). Op bijna alle instellingen hebben studenten te maken met deze zogenoemde ELO’s waarvan Blackboard de bekendste is. Pikant detail overigens is dat Blackboard Inc. een Europees patent probeert te verwerven op e-learningsystemen. Er wordt gevreesd voor Microsoft-achtige monopolietoestanden. Kluijfhout ziet echter een andere toekomst waarin de ELO zal verdwijnen. Met behulp van een service oriented architecture zal de student van de toekomst bij zijn lifelong competence development gebruik maken van software waarin zijn sociale-, leer- en werknetwerken zijn ge├»ntegreerd. Lic. Isabelle Demortier en Eddy Demeersseman (beiden KU Leuven) toonden Jurimatic. Een systeem dat zij ontwikkelen ter ondersteuning van het oplossen van casus. De ambitie is om studenten met het programma automatisch feedback te geven op half open vragen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een algoritme dat is ontwikkeld voor vertaalcomputers. Het zou een doorbraak zijn, want huidige leersystemen weten alleen goed raad met meerkeuzevragen. De discussie gaat daarna verder over de virtuele wereld. In het mateloos populaire internet rollenspel Second Life dwalen spelers rond in een tweede wereld. Welk rechtssysteem geldt daar? Vragen die niet serieus bedoeld lijken te zijn maar Second Life kan wel eens heel belangrijk worden. Harvard Law School heeft al een vestiging waarin zij studenten op afstand laat deelnemen aan classes. Als een driedimensionale extensie op afstandsonderwijs. Rijksbijdrage Vlak voor de studiemiddag werd bekend dat RechtenOnline voor haar voorstel ‘Leren in een virtuele wereld’ een rijksbijdrage van 1,2 miljoen euro krijgt. Dit project sluit perfect aan bij de doelstelling van de stichting: het vormen van een actief kennisnetwerk op het gebied van het faciliteren van het hoger Nederlandstalig juridisch onderwijs met behulp van ICT.

Referenties:

Leave a Reply