Modern studeren

Deze maand verschenen in het tijdschrift Mr.: een stukje van mijn hand over een studiemiddag van RechtenOnline.

Klik hier om het artikel te lezen of klik op het plaatje om een pdf versie te downloaden.

modern_studeren_mr_magazine_nov2007.jpg

Anywhere, anyplace, anytime: track&trace via een lms. Bent u daar nog? Half oktober vond in Nijmegen een studiemiddag van RechtenOnline plaats. In een stampvol programma werd een overzicht gegeven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in het juridische onderwijs. Een verslag.

Het hierboven genoemde Martini-motto lijkt steeds meer van toepassing op het hedendaagse leren. Zolang er een internetverbinding is welteverstaan. Mr.drs. Peter Slangen van de Open Universiteit liet tijdens de studiemiddag Schakelzone HBO/WO zien. Een project van het Nationaal actieplan elearning (NAP). Het beoogt het beschikbaar stellen van online leermodules op maat waarmee studenten uit het zo succesvolle hbo-rechtenonderwijs zich alsnog kunnen kwalificeren voor een wo-masteropleiding.
E-learning zien we niet alleen in het hoger onderwijs. Mr. Johannes Nysingh (programmanager Kluwer e-learing) liet de aanwezigen zien wat zijn bedrijf voor de overheid en het bedrijfsleven ontwikkelt. Het gaat bijvoorbeeld om modules die nieuwe regelgeving toelichten: de Wet medezeggenschap op scholen in 30 minuten. Medewerkers laten zich achter de computer door gelikte vormgeving, filmpjes of spelelement verleiden tot bestudering van regelgeving. Een walhalla voor iedere compliance officer. Nysingh zou graag zien dat hij zijn producten ook kwijt kon aan de beroepsopleiding advocatuur. Helaas voor hem staat de Nederlandse Orde van Advocaten het gebruik van e-learning in de permanente educatie nog niet toe. Een gebrek aan vertrouwen in de techniek lijkt daarachter te zitten. Hoe controleer je wie er werkelijk achter de computer zat? Maar moderne learning management systemen (lms) registreren iedere leerstap van een geïdentificeerde online student (track&trace). Een kwestie van tijd waarschijnlijk tot men bij de Orde overstag gaat. Bij onze oosterburen mag het bijvoorbeeld al wel.
Gigant Kluwer laat zijn digitale gezicht ook zien op de boekenmarkt. Sinds kort worden populaire juridische studieboeken ook als e-book aangeboden. Studenten krijgen 30% korting als ze in plaats van de folio uitgave kiezen voor een digitaal leesrecht. Printen kost weer 15% extra. De zaal was sceptisch over de prijsstelling. Uitgever Frans Wildenborg wees op de ontwikkeling van zogenoemde e-readers (apparaatjes waarmee digitale documenten hoogwaardig leesbaar worden) en verwacht dat studenten die in de toekomst zullen gaan gebruiken in plaats van te printen.

JurisPedia
De wiki, ons allemaal bekend van de Wikipedia, is als instrument ook doorgedrongen tot het onderwijs bij enkele juridische faculteiten. Wiki, zult u denken, waar hebben we het over? Mr. Esther Hoorn (juridischinformatiespecialist en docent computercriminaliteit aan de Rijksuniversiteit Groningen): “Sinds maart van dit jaar geeft de Oxford Dictionary een uitleg over wat een wiki is; een wiki-omgeving maakt snelle en makkelijke samenwerking aan tekst met hyperlinks mogelijk.” Hoorn vertelde onder meer over de JurisPedia, een encyclopedieproject op het gebied van het wereldwijde recht. Op basis van die site is zij begonnen met een wiki voor haar onderwijs waarin studenten bronnen bij elkaar brengen en becommentariëren. Zij is van mening dat het interessant zou zijn als de rechtsgeleerdheid, zeker voor het onderwijs, het perspectief van het internet als publiek communicatiemedium zou verkennen. Een wiki als potentiële plaats voor de wetenschappelijke discussie over het recht? De kwaliteitsbewaking is daarbij nog wel een probleem. Denk aan de wiki-affaires van Mabel, Curry en anderen. Mr. Jeroen Leijen (e-learning consultant aan de faculteit rechten Universiteit Leiden) deed onder meer verslag van een schrijfopdracht die onder het motto ‘De zinnen zijn van niemand, de tekst is van ons allen’ door studenten van de Leidse Graduate School of Legal Studies is uitgevoerd. Onder leiding van docent/onderzoeker dr. Carel Smith werd voor het vak wetenschapsfilosofie voor juristen gezamenlijk een artikel geschreven in een wiki-omgeving. Dat werk leidde uiteindelijk tot de groepspublicatie ‘Criteria voor goed rechtswetenschappelijk onderzoek: de omgekeerde route’ die later dit jaar in het NJB zal verschijnen. Het aardige van een wiki is dat ook achteraf de ontwikkeling van een stuk kan worden gereconstrueerd. Het programma houdt precies bij op welk moment welke auteur een bijdrage heeft geleverd. Zo was voor Smith ook goed te zien welke studenten actief zijn geweest.
RechtenOnline zelf presenteerde een aantal nieuwe toepassingen die uit de boedel van de opgeheven Digitale Universiteit werden overgenomen: Jurinfo (een programma voor informatievaardigheden van studenten), Recht in Beeld (een collectie filmpjes met onder meer het Kelderluik-arrest als animatie in Lego).
Presentaties en teksten van deze middag zijn te vinden op de website van RechtenOnline: www.rechtenonline.nl.

Leave a Reply