Peer-review als voorbereiding op het werkgroeponderwijs

Veel docenten zullen helaas het beeld herkennen van de student die onvoldoende voorbereid het werkgroeponderwijs komt volgen. Dat is jammer want het leukste en beste onderwijs wordt gegeven in een groep met goed voorbereide studenten.

Om iets aan dit probleem te doen heeft docent Armin Cuyvers bij het vak Internationaal en Europees Recht dit jaar een nieuw model bedacht. De opzet was als volgt.

Studenten die wilden deelnemen aan het intensieve werkgroeponderwijs moesten iedere week uiterlijk om 15.00 uur op de dag voorafgaande aan de werkgroep een opdracht inleveren via Blackboard. Na het verstrijken van de deadline werd het ingeleverde werk automatisch tussen de participerende studenten verdeeld om te worden nagekeken. Iedereen die een opdracht inleverde ontving na de deadline automatisch per e-mail het werk van een medestudent. De studenten beoordeelden dus elkaars werk. De nagekeken opdracht van de ander moest uitgeprint meegenomen worden naar de werkgroep. Deze print gold als een soort toegangsbewijs. Toegang kon iedere week opnieuw verdiend worden.

Voor de studenten die niet voor de intensieve werkgroepen kozen, waren er responsiecolleges die druk bezocht werden. Deze colleges behandelden alle werkgroepstof op systematische wijze en waren via internet terug te zien, onder andere als tentamenvoorbereiding. Studenten konden met dit nieuwe model zelf kiezen of zij een week intensief of extensief wilde volgen. Volgens de docenten die de intensieve werkgroepen hebben verzorgd was het effect van het nieuwe model duidelijk merkbaar. De studenten waren beter voorbereid dan andere jaren en er was meer ruimte voor verdieping. De meeste studenten waren wel erg terughoudend in het nakijken van het werk van de anderen. Dat is toch iets dat kennelijk liever aan de docent wordt overgelaten. De strengere toegangseisen hadden ook een nadeel. Vakcoördinator Annemarieke Vermeer: “Het totale aantal studenten dat de werkgroepen bezocht lag lager dan in andere jaren”.

Voor de benodigde computer ondersteuning voor zijn model zocht Armin Cuyvers contact met mijn Afdeling ICT&Onderwijs van het Cleveringa Instituut. Het uitgangspunt voor de te kiezen oplossing moest zijn dat de betrokken docenten zo min mogelijk met extra werk opgezadeld zouden worden. Armin Cuyvers: “De ICT ondersteuning heeft de uitvoering van het model mogelijk gemaakt.”. Het peer-review programma dat ik uiteindelijk heb geschreven handelt de verdeling van de opdrachten per e-mail en het maken van de bijbehorende rapportage aan de werkgroepdocenten helemaal automatisch af. De enige handmatige taak voor de vakcoördinator bestond uit het downloaden van een zogenaamde zip-file uit Blackboard en het vervolgens uploaden daarvan naar het peer-review programma. Die laatste stap moet in theorie ook automatisch kunnen maar dat vergt het schrijven van een building block voor Blackboard en dat was voor mij in de beperkte beschikbare tijd niet mogelijk.

Als het aan Armin Cuyvers en Annemarieke Vermeer ligt wordt er volgend jaar weer van het systeem gebruik gemaakt. Een extra doel zal dan ook zijn om de discussie tijdens de werkgroepen te stimuleren. Hij heeft daar al ideeën over in de vorm van aangepaste opdrachten.

Een volgende keer zal ik iets meer vertellen over technische details van het programma dat de peer review mogelijk maakt.

Contact gegevens:

Armin Cuyvers

Annemarieke Vermeer

Leave a Reply