Workshop basis beginselen Moodle

Vorige week heb ik een workshop “Basis beginselen Moodle” gegeven. Moodle is een open source digitale leeromgeving die wereldwijd op zeer veel onderwijsinstellingen gebruikt wordt. Ik gaf de workshop in het kader van een project van het Center for International Legal Cooperation. Voor dit project doe ik advieswerk als e-learning consultant. Ik gaf de workshop aan drie universitair docenten rechten uit Rwanda. In twee dagdelen behandelde ik de volgende onderwerpen:

 • Introduction to a virtual learning environment
 • Why Moodle?
 • Login and navigation
 • Update your personal profile
 • Moodle features overview
 • Course layout (sections)
 • Side block features
 • Resources and activities concepts
 • Creating a new course
 • Course settings
 • Uploading files
 • Creating assignments
 • The grade book
 • Rapid course development
 • Adding resources

De workshop had een ‘hands-on’ karakter en was erop gericht de cursisten al lerend aan het inrichten van een Moodle course voor hun eigen vak te laten werken. Dat is gelukt: na afloop namen alle cursisten de door hun zelf gebouwde Moodle course mee op hun memory stick.

Leave a Reply